Afspraken

Afspraken kunnen worden ingezien en beheerd. De mogelijkeid om te selecteren tussen verschillende medewerk(st)ers en datums. Het maken van een nieuwe afspraak is vlot en gebruiksvriendelijk. In het overzicht is de beschikbaarheid in tijdsvakken en reserveringen van en op de geselecteerde medewerk(st)er en datum te zien.
 • Overzicht afspraken
 • Aanmaken afspraak
 • Wijzigen afspraak
 • Verwijderen afspraak

Behandelingen

Verschillende behandelingen zijn toe te voegen en te beheren. Zo kun je bij het aanmaken van afspraken selecteren om welke behandeling het gaat. Hierbij zijn prijs en tijdsduur aan gekoppeld. Vanuit het overzicht is het mogelijk om een nieuwe behandeling aan te maken, bestaande behandelingen te wijzigen en te verwijderen.
 • Prijzen aanpassen
 • Tijdsduur aanpassen
 • Aanmaken behandeling
 • Verwijderen behandeling

Medewerkers

In het medewerkersoverzicht zijn alle medewerk(st)ers te zien van uw salon. Vanuit hetzelfde overzicht kan een nieuwe medewerker worden toegevoegd. Daarnaast kan van een bestaande medewerk(st)er de rooster en afwezigheden worden beheerd. Ook kan de naam en foto van een medewerk(st)er worden aangepast.
 • Medewerk(st)ers beheren
 • Roosters beheren
 • Afwezigheden beheren

Uw website aanpassen

De foto’s die op de website staan, zijn te beheren via de app. Dit zorgt voor een meer dynamische website voor uw salon en het gemak om het via de app te wijzigen.
 • Foto’s verwijderen
 • Foto’s toevoegen